DITTA

Laurinská 1

Rekonštrukcia polyfunkčného objektu na Laurinskej ulici v Bratislave.