DITTA

Centrum Oreské

 

Oreské sa nachádza na Záhorí v blízkosti Senice. Patrí medzi malé obce s populáciou okolo 350 ľudí. Centru obce chýbala definícia funkčného využitia centra a jednotné architektonické stvárnenie.  Keďže ido o malú obec s minimom občianskej vybavenosti, tak hlavnou náplňou sa stali priestory na stretávanie a oddych zväčša v parkovej úprave. Priestory pri mestskom úrade jedine dostali trochu mestský nádych, doplnené sú hravými možnostiami sedenia a stretávania sa.

Autori: Martin Bugáň, Martin Jankovič
Spolupráca: Matej Kurajda