DITTA

Byt Rosnička

Cieľom projektu bolo funkčne usporiadať a dizajnovo navrhnúť dennú časť bytu. Ten sa nachádza v nosvostavebe bytového domu v Dúbravke pri kúpalisku Rosnička. Už skoro hotový holobyt s vymurovanými priečkami nám nedovolil nijaké dispozičné zmeny. Na základe požiadaviek investora a priestorových možností sme vytvorili v byte jednotlivé denné zóny. Jedálenská, obývačková a kuchynská zóna sú navzájom poprepájané ale káždá má nábytkom vyčlenený samostatný priestor tak, aby sa čo najmenej ovplyvňovali a logicky nadväzovali. Vo všetkých miestnostiach okrem kúpeľne je na podlahe položené marmoleu. Nábytok je navrhnutý z laminovaných a dýhovaných dosiek. V kúpeľni je keramická dlažba a obklad od talianskej firmy Ornamenta.

Autori: Martin Bugáň, Martin Jankovič, Petra Jablonická, Karolína Sásiková