DITTA

Obytná zóna Spark

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo vyzvanej ideovej súťaži vnikla architektonická štúdia na obytnú zónu Spark. Zadaním bolo vytvoriť obytnú zónu na okraji obce Chorvátky Grob – Čierna voda, ktorá má ambíciu v budúcnosti sa rozšíriť do mestskej štruktúry. Obsahovo pozostáva s obytných domov so základnou občianskou vybavenosťou. Zóna má po obvode hlavnú komumnikáciu a rozdelená je radiálnou ulicou. Parkovanie je v zóne povrchové, usporiadané je po obvode a okolo radiály tak, aby medzi objektami vznikol rozľahlý verejný priestor. Ten pozostáva vo velkej miere s parkov,  komunitnývh záhrad, ihrísk a štyroch námestí. Medzi domami je vytvorený aj súbor povrchových retenčných nádrží na zachytávanie dažďovej vody, ktoré sú ďalej odvádzané do šúrskeho kanála. Pri návrhu štruktúry domov sa vychádzalo z toho, aby všetky byty mali rovnaké podmienky /preslnenie, zájomná vzdialenosť domov, vizuálny kontakt s okolím/, z možnosti etapovitosti výstavby a z primeranej hustoty zástavby.
Bytové domy sú vytvorené v dvoch variantoch. Oba vychádzajú z vidieckého tvaroslovia. Jeden ponúka na prízemí občianskú vybavenosť, druhý byty s predzáhradkami. Tvarovo sa opakujú dva princípi prestrešenia, odlišujú sa len rôznou tektonikou a použitím roznych typov balkónov.

„Cieľom bolo vytvoriť vidiecke sídlo s mestskou modernistickou štruktúrou, ktoré by malo príchuť prímestského kľudného života.“

 

 

Autori: Martin Bugáň, Martin Jankovič
Spolupráca: Matej Kurajda
Návrh: 2017
Miesto: Bratislava