DITTA

Rodinný dom DNV

Rodinný dom v úbočí Devínskej Kobily pod Sandbergom.