DITTA

Rodinný dom DNV

Rodinný dom v úbočí Devínskej Kobily pod Sandbergom.

Autor: Martin Bugáň, Martin Jankovič
Rok návrhu: 2018
Miesto: Bratislava
Plocha: 183 m²