DITTA

Spark

Architektonická štúdia vznikla na zákazku vo vyzvanej ideovej súťaži. Ide o časť obytného súboru Spark v obci Chorvátkt Grob – Čierna voda. Zadaním bolo vytvoriť obytnú zónu na okraji vidieckého sídla, ktoré má ambíciu v budúcnosti sa rozšíriť do mestskej štruktúry. Obsahovo pozostáva s obytných domov so základnou občianskou vybavenosťou. Zóna má po obvode hlavnú komumnikáciu a rozdelená je radiálnou ulicou. Parkovanie je v zóne povrchové, usporiadané je po obvode a okolo radiály tak, aby medzi objektami vznikol rozľahlý verejný priestor. Ten pozostáva vo velkej miere s parkov,  komunitnývh záhrad, ihrísk a štyroch námestí. Medzi domami je vytvorený aj súbor povrchových retenčných nádrží na zachytávanie dažďovej vody, ktoré sú ďalej odvádzané do šúrskeho kanála. Pri návrhu štruktúry domov sa vychádzalo z toho, aby všetky byty mali rovnaké podmienky /preslnenie, zájomná vzdialenosť domov, vizuálny kontakt s okolím/, z možnosti etapovitosti výstavby a z primeranej hustoty zástavby.
Bytové domy sú vytvorené v dvoch variantoch. Oba vychádzajú z vidieckého tvaroslovia. Jeden ponúka na prízemí občianskú vybavenosť, druhý byty s predzáhradkami. Tvarovo sa opakujú dva princípi prestrešenia, odlišujú sa len rôznou tektonikou a použitím roznych typov balkónov.

„Cieľom bolo vytvoriť vidiecke sídlo s mestskou modernistickou štruktúrou, ktoré by malo príchuť prímestského kľudného života.“

Autori: Martin Bugáň, Martin Jankovič
Spolupráca: Matej Kurajda