DITTA

Wallness Smolník

Pôvodný a navrhovaný stav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Martin Jankovič a Martin Bugáň
Rok návrhu: 2019
Miesto: Smolník
Plocha: 53 m²