DITTA

Architektonický ateliér ditta vznikol v roku 2015 ako zoskupenie architektov spolupracujúcich okolo Martina Bugáňa a Martin Jankoviča. V roku 2018 sme spoluprácu oficiálne potvrdili založením spoločnosti ateliér ditta s.r.o.

Ing. arch. Martin Bugáň
člen SKA, reg. číslo 2603 AA

Ing. akad. arch. Martin Jankovič
člen SKA, reg. číslo1967 AA