DITTA

Mestský úrad Leopoldov

 

 

 

 

 

 

 

Transparentnosť vzťahov = trasparentnosť objektu = transparentosť konania mesta.

Otvorenie nádvoria / námestia = prístup z parku = otvorenie objektu pre obyvateľov mesta = diskusné fórum na námestí /agora/ = oddychová zóna = kultúrna zóna = konanie podujatí = prvok mestskosti.

Objemové stvárnenie = tradičná architektúra regiónu = sedlová strecha = štít.

Tehlová fasáda = tradičný stavebný materiál = Most na Trolaskoch = železničná stanica

 

 

Autor: Martin Bugáň a Martin Jankovič
Návrh: 2015
Miesto: Leopoldov