DITTA

Laurinská 1

 

Budova Prvej bratislavskej sporitelne v Bratislave na Laurinskej 1 je zapísaná v zozname Národných kultúrnych pamiatok. Postavená bol v roku 1843 podľa návrhu Ignáca Feiglera staršieho.