DITTA

Rodinný dom Rusovce

 

 

 

 

 

Rodinný dom sa nachádza vo vidieckom historickom prosterdí okraja Bratislavy.V pamiatkovo chránenom prostredí s úzkou parceláciou bolo potrebné nadviazať na pôvodné tvaroslovie lokality. Na pozemku sú navrhnuté dva objekty. Od ulice prvý objekt, slúžiaci pre hospodárske účely, svojím hmotovým stvárnením kopíruje povodný objekt, ktorý bol zbúraný pred desiatkami rokov. Vytvorenie kópie pôvodného objektu bolo podmienkou pamiatkového úradu v rámci zachovania pôvodnej urbanistickej štruktúry a génia locci. Druhým objektom je samotný rodinný dom, ktorý slúži na bývanie jednočlennej rodiny. Je to jednopodlažný bungalov s pultovou strechou tiahnúci sa pozdĺž pozemku. Denná časť domu je orientovaná smerom do záhrady, nočná časť smerom do vnútorného átria, ktoré je uchránené od okolia a poskytuje súkromie a kľud vhodný pre izby a pracovňu. Materiálovo je dom prispôsobený regionálnym podmienkam a farebnosti okolitej zástavby, z čoho vyplýva svetlá omietka a krytina tehlovej farby.
Rodinný dom prechádzal počas výstavby niekoľkými zmenami, hlavne čo sa týka hlavne materiálového stvárnenia. Tieto zmeny boli iniciované majiteľmi, čím vystihuje ešte viac ich predstavy a potreby na bývanie.

Autori: Martin Bugáň, Martin Jankovič
Rok výstavby: 2018-2019
Miesto: Bratislava
Plocha: 183 m²