DITTA

Čajový dom

 

 

 

 

 

 

 

 

Čajový dom je adaptácia japonského domu Tai-an od Sen no Rikyu.

Autor: Martin Bugáň
Rok výstavby: 2021-2022
Miesto: Ratkovce
Plocha: 12 m²