DITTA

Laurinská 1

Rekonštrukcia NKP na Laurinskej 1 v Bratislave.